titulka 2016 pardubiceKalendář Pardubice 2016 je v pořadí třetím charitativním kalendářem, který vznikl ze spolupráce fotografa Petra Kurečky s Markem Poddaným a jeho společností Senso Design, s.r.o. Zároveň je naplněním tříletého projektu, v jehož rámci pomáhaly černobílé snímky Pardubic k zviditelnění několika místních organizací, jejichž smyslem je pomáhat v obtížných životních situacích.

V roce 2013 byla na pardubickém zámku, kde křest kalendáře již tradičně probíhá, představena služba Oblastní charity Pardubice – domácí hospicová péče, na jejíž podporu bylo akcí získáno více než 70 tis. Kč. V loňském roce byla prostřednictví slavnostního křtu kalendáře Pardubice 2015 získána částka cca 53 tis. Kč, potřebná k provozu jednoho dne Linky bezpečí pro děti a mládež. Akci přijela vedle managementu společnosti Linka bezpečí podpořit i herečka a moderátorka Sabina Laurinová, která má díky dlouholetému působení svého otce v pardubickém divadle, k městu zvláště pozitivní vztah.

Nástěnný kalendář Pardubice 2016 obsahuje 13 zdařilých černobílých snímků, jejichž úkolem je přiblížit město takové, jaké ve skutečnosti je. Kalendář není volně prodejný, byl zhotoven v omezeném množství pro firmy, které si ho objednaly a zároveň tak přispěly Hospici Chrudim na dokončení projektu denního centra s paliativní ambulancí a terénním hospicem.

V pondělí 14. 12. 2015 bude kalendář slavnostně pokřten. V rámci programu proběhne charitativní dražba fotografií, také ve prospěch Hospice Chrudim z.ú.

Hospic Chrudim z.ú. je nemocnice pro pacienty s postupujícím nevyléčitelným především onkologickým onemocněním. Svým klientům, zejména ze spádové oblasti Pardubického kraje, umožňuje strávit závěr života v důstojných podmínkách. Záměrem Hospice Chrudim je vybudovat v centru Chrudimi denní stacionář jako podporu pro nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří chtějí a mohou zbytek života strávit doma mezi svými blízkými.

FOTOGALERIE


titulka 2015 pardubicecharitativní kalendář Pardubice 2015 

Dne 26. listopadu 2015 se uskutečnil v rytířských sálech pardubického zámku charitativní křest kalendáře Pardubice 2015. Výtěžek z dražby ve výši 53 tis. Kč byl věnován Lince bezpečí pro děti a mládež. Tato částka je potřebná k 24 hodinovému provozu linky. Činnost Linky bezpečí je částečně hrazena státem, avšak k pokrytí potřebného rozsahu služeb rozhodně nestačí. Kmotry kalendáře se stali spisovatel a scénárista Ladislav Pecháček a herečka Sabina Laurinová. Součástí slavnostního večera bylo vystoupení zpěvačky Zeuritia, interpretky jazzové a latinojazzové hudby s doprovodem, a prohlídka vybraných zámeckých prostor.

Akce byla pokračováním tříletého projektu charitativních kalendářů Pardubic.

FOTOGALERIE
 

titulka 2014 pardubicecharitativní kalendář Pardubice 2014

Zakládáme nový projekt!

Cyklus pardubických kalendářů bude spojen s projektem na podporu potřebných charitativních aktivit. Společnost Senso Design s.r.o., která již má zkušenost s vydáním několika kalendářů, se rozhodla zrealizovat ve spolupráci s uměleckým fotografem Petrem Kurečkou, který je společně s Markem Škarpou autorem známého charitativního kalendáře Proměny pro Nadaci Archa Chantal. třídílný cyklus pardubických charitativních kalendářů. Pardubických proto, že zakladatel společnosti Mgr. Marek Poddaný, ač žije v Praze, je stále jednou nohou Pardubák a fotografovi Petru Kurečkovi se Pardubice líbí a shledává v nich dostatek inspirace.

První ročník této akce byl věnován Oblastní charitě Pardubice na podporu její činnosti v rámci domácí hospicové péče. Kmotrou prvního kalendáře se stala herečka Květa Fialová. Celkem se v rámci akce podařilo získat více než 70 tis. Kč, za které oblastní charita nakoupila potřebné vybavení pro potřeby domácí péče.

FOTOGALERIE


 

titulka 2014 james 2Jedná se o kalendář finalistů soutěže Muž roku 2013. Část výtěžku z prodeje i dražby kalendáře putuje na projekt Barevný anděl občanského sdružení Dlouhá cesta.  Záštitu nad kalendářem James 2014 převzala Martina Gavriely.

eshop pro zakoupení kalendáře

Občanské sdružení Dlouhá cesta vzniklo v roce 2005 z iniciativy maminek, které prožily to nejhorší, co může rodiče potkat – přišly o své dítě. Posláním sdružení je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Pomoc je přístupná i všem ostatním členům rodiny.
V rámci projektu Barevný anděl sdružení pomáhá rekonstruovat a vybavovat dětské pokojíčky, přičemž se na přestavbě podílí finančně i poradensky.
Smyslem projektu Barevný anděl je změnit prostředí dítěte a utužit vztah v rodině poznamenané úmrtím jiného dítěte v rodině. Skupina dětí, které přišly o sourozence je znevýhodněná a opomíjená. Automaticky se předpokládá, že dítě se se ztrátou sourozence „nějak vyrovná", maximálně se mu věnuje dětský psycholog. V mnoha rodinách dochází k poruchám v komunikaci mezi rodiči navzájem, ale i mezi rodiči a dětmi.Ty kromě stesku po sourozenci začnou trpět přehnanou péčí nebo naopak ztrátou zájmu ze stran rodičů. V rámci projektu se sdružení snaží aktivně propojit účast dítěte a rodičů na společné práci - přeměně prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tragédii připomíná. Motivovat dítě k aktivitě, která nastartuje život bez sourozence a přitom se naučit o situaci komunikovat. Více informací zde.Více fotografií z kalendáře zde
Jak se fotil kalendář


Akci podpořili
senso design logo new100 muzroku100 gaan

Jeden projekt. Jedna šance. Pomáhejte s námi

© 2015 Pomahameradi.cz. All rights reserved | Developed by Tomas Holik | Powered on Joomla 3.